Van Hasseltschool werkt met Onderzoekend Tuinieren

Sinds dit voorjaar heeft de Van Hasseltschool in Hilversum een schooltuin samen met de Savornin Lohmann school en Bink Kinderopvang. De toepasselijke naam is De Beroerde Grond!

De leerlingen al druk bezig met het plantenvolgsysteem, naambordjes en automatische watergeef-systemen uit het lesprogramma Onderzoekend Tuinieren.

naambordjes plantenvolgsysteem watergeefsysteem zoekkaarten en kalender