De schooltuin als uitgangspunt voor concrete leerervaringen op het gebied van natuur, wetenschap en techniek.

Onderzoekend Tuinieren is een praktisch lesprogramma voor de middenbouw van het basisonderwijs. Het lesprogramma volgt de leerlijn van de SLO en werkt met de concept – context benadering.